Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) ιδρύθηκε το 1977 με έδρα την Αθήνα και απευθύνεται στους Έλληνες υπαλλήλους όλων των αναγνωρισμένων Διεθνών Οργανισμών ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον βαθμό ή τη σχέση εργασίας τους.

Σκοπός του Συλλόγου, όπως αναφέρεται στο καταστατικά του, είναι η προβολή στο εξωτερικό των θεμάτων που απασχολούν τον Ελληνισμό, η προώθηση των συμφερόντων των Ελλήνων που εργάζονται σε διεθνείς οργανισμούς, η σύσφιγξη των σχέσεων των Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών με τις κατά τόπους ελληνικές παροικίες και η ενημέρωση των μελών του επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Η δράση του Συλλόγου τοποθετείται έξω από κάθε κομματική σκοπιμότητα.

Ο Σύλλογος δεν λαμβάνει καμία επιδότηση ή οικονομική ενίσχυση. Μοναδική πηγή εσόδων του είναι το τέλος εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών του, η δε διαχείριση των πόρων του πραγματοποιείται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό.

Advertisements