Επικοινωνία

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην προσπάθεια μας, μπορείτε να συμπληρώσετε την  Αίτηση Εγγραφής   και να μας τη στείλετε στη διεύθυνση seydo@seydo.net. Η αίτηση εγγραφής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο διαπιστώνει κατά πόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής που προβλέπει το Άρθρο 3 του καταστατικού. Η ετήσια συνδρομή στον Σύλλογο ανέρχεται σε 25 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Σύλλογό μας, μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας:

Advertisements