Συνάντηση του ΔΣ του ΣΕΥΔΟ με εκπροσώπους του ομόλογου συλλόγου Γάλλων υπαλλήλων

Posted on Updated on

19 Δεκεμβρίου 2014

Στο πλαίσιο των επαφών με ομόλογους συλλόγους συναδέλφων άλλων εθνικοτήτων, το ΔΣ είχε στις 19 Δεκεμβρίου μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με εκπροσώπους της Association des Françaises et des Français Fonctionnaires des Institutions communautaires et européennes (AFFCE).

Advertisements